Lokala regler godkända av SGF Halland 2018-02-23

Lokala regler 2018-02-23.pdf

Regler som ändrats:

 • Ingen lättnad för sprinklerlock vid green.
 • Gärdsgårdar räknas inte som organisk del av banan. Räknas nu som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 (Nu får du ta din stans där gärdsgården inte hindrar din sving och droppa en klubblängd från denna punkt.)

Tillagda regler:

 • Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).
 • Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Klosterfjordens GK:s lokala regler.

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1) Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne eller orange markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.
 2. Alla avståndsmarkeringar som visar avståndet till green ,är oflyttbara hindrande föremål.
 3. Rörfäste för krattor intill bunkrar är oflyttbara hindrande föremål.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Godkända SGF Halland 2018-02-23

 

——————————————————————————————————————

Lokala ordningsföreskrifter för Klosterfjordens GK.

3.1  Markeringar. Avståndsmarkeringar Röd markering: Pinne eller platta mitt i fairway, markerar avståndet 100 meter till greens mittpunkt. Gul markering: Pinne eller platta mitt i fairway, markerar avståndet 150 meter till greens mittpunkt.

3.2  Flaggfärg: Röd flagga står på främre del av green. Gul flagga står greenmitt. Vit flagga står bortre del av green.

3.3  Out of bounds område tillträde förbjudet.  Det är förbjudet att beträda, hämta bollar till höger om hål 2/11, båda sidor om hål 3/12, vänster sida om hål 6/15, bakom green hål 8/17 och vänster sida hål 9/18.

Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Lokala tävlingsföreskrifter för Klosterfjordens GK.

4.1  Övningsspel. Före en slagspelstävling får deltagare i annan tävling tidigare samma dag ske, om det i information om denna tävling officiellt meddelats att den inte skall betraktas som övningsspel och därmed inte utgöra hinder enligt Regel 7:1b för deltagande i senare slagspelstävling samma dag.