Ordf Eva Netterberg

Dennis Kartler, Inga-Lill Carlsson, Ingela Armbro och Bengt Bylund