Startavgift från Bästbollen den 8 juli blev 4400 kr som skänks till Hjärt-Lungfonden

 

 

 

 

 

Kommentarer