Tävlingar

Allmänna tävlingsbestämmelser:

Klubbens tävlingar är, om inget annat anges, öppna för alla handicapsatta spelare.

Tävlingarna spelas över 9 eller 18 hål.

Klassindelning sker efter deltagarantal.

Anmälan sker via golf.se, på lista i klubbhuset eller per telefon eller mejl info@klosterfjordensgk.se  till kansliet.

Startlistan anslås senast kl 12.00 dagen före tävlingen på anslagstavlan och på Golf.se.

Efteranmälningar debiteras med 50 kronor.
 
Prisutdelning: Man måste vara närvarande för att ta emot priset (vid giltigt förfall meddela tävlingsledningen). Om man inte meddelat något förfall och inte närvarar vid prisutdelningen, går priset till nästa på resultatlistan.
 

Startavgift:

      9 hål: 100 kr

    18 hål: 150 kr

 

Tävlingsgreenfee:

      9 hål: 100 kr      (junior 60 kr)

    18 hål: 200 kr      (Junior 100 kr)

2023
7 april   Äggaslaget 9 hål greensome,
6 maj    Race of Lydinge Resort, 18 hål bästboll,
6 juni    Flaggolf 18 hål singel,
18 juni  Wold of Golf, 18 hål 2-manna scremble,
2 juli     Maria Åkerberg, 18 hål bästboll, start kl 10:00,
3 juli     9 hål singel, start kl 13:00,
5 juli     18 hål Irish greensome, start 10:00,
6 juli     18 hål singel, start kl 13:00,
19 aug  Klosterslaget. 9 hål bästboll och 9 hål greensome.

Kommer in i GIT i början av februari. Fler tävlingar kommer för hösten.