Tävlingar

Allmänna tävlingsbestämmelser:

Klubbens tävlingar är, om inget annat anges, öppna för alla handicapsatta spelare.

Tävlingarna spelas över 9 eller 18 hål.

Klassindelning sker efter deltagarantal.

Anmälan sker via golf.se, på lista i klubbhuset eller per telefon eller mejl info@klosterfjordensgk.se  till kansliet.

Startlistan anslås senast kl 12.00 dagen före tävlingen på anslagstavlan och på Golf.se.

Efteranmälningar debiteras med 50 kronor.
 
Prisutdelning: Man måste vara närvarande för att ta emot priset (vid giltigt förfall meddela tävlingsledningen). Om man inte meddelat något förfall och inte närvarar vid prisutdelningen, går priset till nästa på resultatlistan.
 

Startavgift:

      9 hål: 60 kr

    18 hål: 100 kr

 

Tävlingsgreenfee:

      9 hål: 100 kr      (junior 60 kr)

    18 hål: 200 kr      (Junior 100 kr)