D60 – 2018

Klosterfjordens damer deltar inte i D60 i år!