Allmänna tävlingsbestämmelser:

Klubbens tävlingar är, om inget annat anges, öppna för alla handicapsatta spelare.

Tävlingarna spelas över 9 eller 18 hål.
Klassindelning sker efter deltagarantal.
Anmälan sker via golf.se, på lista i klubbhuset eller per telefon eller mejl info@klosterfjordensgk.se  till kansliet.

Startlistan anslås senast kl 12.00 dagen före tävlingen på anslagstavlan och på Golf.se.

Efteranmälningar debiteras med 50 kronor.
Startavgift:
      9 hål: 60 kr
    18 hål: 100 kr
Tävlingsgreenfee:
      9 hål: 100 kr      (junior 60 kr)
    18 hål: 200 kr      (Junior 100 kr)