Allmänna tävlingsbestämmelser:

Klubbens tävlingar är, om inget annat anges, öppna för alla handicapsatta spelare.

Från och med 2013 krävs Exakt tävlingshandicap för att få pris. För partävling gäller, att båda spelarna ska har exakt tävlinghandicap.
Några tävlingar kan vara öppna för alla, alltså även du som inte fått exakt tävlingshandicap får vara med och tävla om priser, detta står då i tävlingsinbjudan.
Tävlingarna spelas över 9 eller 18 hål.
Klassindelning sker efter deltagarantal.
Anmälan sker via golf.se, på lista i klubbhuset eller per telefon till kansliet.

Startlistan anslås senast kl 12.00 dagen före tävlingen på anslagstavlan och på Golf.se.

Efteranmälningar debiteras med 50 kronor.
Startavgift:
      9 hål: 60 kr
    18 hål: 100 kr
Tävlingsgreenfee:
      9 hål: 100 kr      (junior 60 kr)
    18 hål: 200 kr      (Junior 100 kr)